Diensten

Dagelijks onderhoud

Koffie.mobi is verantwoordelijk voor de verzorging van automaten op alle locaties. De verzorgingstijd is ca. 13 minuten bij een automaat met vriesdroog, ca. 17 minuten bij een automaat met freshbrew koffie en ca. 19 minuten bij een automaat met bonenkoffie. Met het full-operating concept garanderen wij een correcte en representatieve uitstraling van de automaten. Wij starten altijd met een verzorgingsfrequente van 5x per week. Op basis van het werkelijke verbruik passen wij de frequentie, in overleg met u als klant aan.

Al onze operators beschikken over een handterminal. Op de handterminal staat de dagelijkse planning voor de operator. De handterminal wordt ook gebruikt om via infrarood tellerstanden uit te lezen en voor communicatie met onze binnendienst.

Onze operator is bij een eenvoudige storing (bijvoorbeeld lekbak vol) binnen 4 werkuur na melding aanwezig om deze op te lossen. Is de storing dusdanig complex dat de operator deze niet zelfstandig kan verhelpen dan wordt direct een technisch monteur ingeschakeld.

Koffie.mobi is volledig verantwoordelijk voor een schone automaatomgeving met automaten die te allen tijde bijgevuld en conform contractueel overeengekomen percentages/tijden beschikbaar zijn.

Kwaliteitsborging dagelijkse verzorging

In aanvulling op de ondersteuning die wij medewerkers bieden, voeren wij gedurende de opdracht de volgende controles uit:

• Elk kwartaal controleert onze regio manager operating alle automaten bij u als klant.

• Onze kwaliteitsmanager controleert steekproefsgewijs 2 keer per jaar de status van 2 willekeurige automaten op iedere locatie van u als klant. De status wordt beoordeeld met een A, B of C (A = in orde, B = enkele aandachtspunten, C = onvoldoende) en via de handterminal gecommuniceerd met ons kantoor waar de gegevens verwerkt worden. De kwaliteitsmanager controleert op ingrediëntresten, schone leidingen, stof en of de omgeving van de automaat schoon is. Elk half jaar ontvangt u als klant de resultaten van de controles. Als wij van mening zijn dat er direct actie ondernomen dient te worden (B of een C) nemen wij direct contact op met u als klant. Bij 8 klanten met 20 automaten of meer hanteren wij dezelfde/soortgelijke projectcontroles naar volle tevredenheid.

Technisch onderhoud

Koffie.mobi verzorgt het technisch onderhoud volledig en wij zijn altijd binnen acht werkuur na melding aanwezig om een complexe storing op te lossen. Alle kosten omtrent het technisch onderhoud, te weten een BRITA waterfilter, voorrijkosten, arbeidsuren en onderdelen zijn opgenomen in de prijs. In onderstaand schema treft u een overzicht aan van het (periodiek) technisch onderhoud.
Koffie.mobi heeft met haar technische dienst landelijke dekking waardoor u als klant altijd een beroep kan doen op vaste monteurs die in de regio werkzaam zijn. Wij gaan zeer efficiënt om met het inzetten van monteurs, waardoor respons- en repairtijden conform contractuele afspraken en in veel gevallen zelfs sneller nagekomen worden. Wij bieden een onderhoudsvoorstel aan dat invulling geeft aan de afhandeling van complexe storingen binnen een termijn van uiterlijk 24 werkuur na melding.
Het is mogelijk om de onderhoudsdienstverlening met avond- en/of weekendservice uit te breiden. Over de concrete invulling hiervan gaan wij graag met u in overleg. Wij garanderen de respons- en repairtijden door in de regio opererende operators en monteurs die allen beschikken over een vaste back-up collega. Onze monteurs werken met het efficiënte First-Time-Fixed principe wat inhoudt dat (vrijwel alle) storingen direct na het eerste bezoek verholpen zijn. Dit realiseren wij door 99% van de machineonderdelen op voorraad te hebben in de bussen van de monteurs. Als een onderdeel toch niet direct voorradig is in de brengt een monteur uit dezelfde regio het onderdeel naar de locatie. Als geen enkele monteur uit de regio het benodigde onderdeel op voorraad heeft wordt het onderdeel ’s nachts per koeriersservice bij de monteur thuis bezorgd en de volgende dag eerste werk gemonteerd. Door deze werkwijze garanderen wij gemiddeld 98% beschikbaarheid van de warme dranken automaten bij full operating door Koffie.mobi.

Meldingsprocedure

Indien de operator niet degene is die de storing signaleert dan kunt u 24 uur melding doen via e-mail (service@koffie.mobi), telefonisch of via de webapplicatie. Het voordeel van de webapplicatie is dat u als klant de status van storingen real time kan inzien;
Wij zetten de benodigde acties uit (contact met beschikbare monteur in de regio), bevestigen de melding aan u als klant en registreren de storing in ons systeem;
Onze monteur is z.s.m. aanwezig en meldt zich bij de receptie;
De monteur lost de storing binnen de afgesproken tijden op en laat de automaat (en directe omgeving) netjes achter. Is de storing niet binnen de afgesproken tijden oplosbaar dan nemen wij contact op met u als klant om vervolgstappen te bespreken;
Na het verhelpen van de storing meldt de monteur deze (per e-mail) af bij u als klant en via de handterminal vanKoffie.mobi
Ieder kwartaal sturen wij u een storingsoverzicht met het aantal- en type storingen en het beschikbaarheidspercentage per automaat.

Onze monteurs controleren altijd de status (o.a. de verzorging en technische staat) van de automaat na het oplossen van de storing. De status wordt beoordeeld met een A, B, of C (A = in orde, B = enkele aandachtspunten, C = onvoldoende). Net zoals onze operators zijn onze monteurs in het bezit van een handterminal. Via de handterminal wordt het resultaat gecommuniceerd met ons kantoor waar de gegevens verwerkt worden tot rapportages. Bij een B of C status wordt er direct actie ondernomen door de monteur. De resultaten van deze controles (en eventuele acties) worden verwerkt in de rapportages.

Onze monteurs controleren altijd de status (o.a. de verzorging en technische staat) van de automaat na het oplossen van de storing. De status wordt beoordeeld met een A, B, of C (A = in orde, B = enkele aandachtspunten, C = onvoldoende).

Net zoals onze operators zijn onze monteurs in het bezit van een handterminal. Via de handterminal wordt het resultaat gecommuniceerd met ons kantoor waar de gegevens verwerkt worden tot rapportages. Bij een B of C status wordt er direct actie ondernomen door de monteur. De resultaten van deze controles (en eventuele acties) worden verwerkt in de rapportages.
Monteurs die wij inzetten bij u als klant:
hebben met succes een intern opleidingstraject van negen weken afgerond;
zijn specifiek getraind in de aangeboden automaten;
zijn VCA gecertificeerd en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag;
dragen goed herkenbar bedrijfskleding;
zijn uitgerust met alle benodigde middelen (gereedschap, reinigingsmiddelen, projecthandboek) om storingen vakkundig op te lossen.

Beperken van storingen

Om storingen tot een minimum te beperken nemen wij de volgende maatregelen:
Wij bieden de kwalitatief hoogwaardige automaten aan. Die kwaliteit blijkt uit: de hoge beschikbaarheid van >98% bij andere klanten, onderdelen die van hard plastic zijn, weinig bewegende onderdelen in de automaat en eenvoudige reinigingwerkzaamheden;
Koffie.mobi verzorgt alle automaten en lost eenvoudige storingen binnen uiterlijk 4 werkuur op;
Minimaal tweemaal per jaar onderhouden wij preventief alle onderdelen van de automaten. Op voorhand vervangen wij onderdelen om te verwachten storingen door slijtage uit te sluiten;
De automaten zijn voorzien van een Brita waterfilter. In het water uit de waterleidingen zit kalk. Als er kalk in de automaat komt gaat dit aanslaan in de leidingen, de boiler en op de ventielen. Brita waterfilter vermijdt kalkaanslag door het water te filteren en voorkomt storingen die hiermee gepaard gaan. Voor u als klant betekent dit gemiddeld 10% minder storingen.